Unie katolického apoštolátu

Unie katolického apoštolátu

zak_2

 

Unie katolického apoštolátu, dar Ducha svatého, je společenství věřících, kteří ve spojení s Bohem a mezí sebou podle charismatu sv. Vincence Pallottiho podněcují a podporují spoluzodpovědnost všech pokřtěných za oživování víry, opětovné zapalování lásky v církvi a ve světě a za přivádění všech k jednotě v Kristu.

Unie je otevřená každému křesťanskému povolání. Mohou k ní patřit muži a ženy, laici a duchovní, manželé, řeholníci, různá společenství, farnosti, kláštery, komunity a charitativní instituce.

Podmínkou členství je rozhodné úsilí pro zodpovědný a spolehlivý křesťanský život, což předpokládá správnou přípravu.