Farní charita

Farní charita

farni_charita

 

Farní charita svaté Anežky České

Farnost Jámy, Radešínská Svratka a Olešná

 

 • Farní charita vznikla ve 4. čtvrtletí roku 2000 na podnět P. Pavla Habrovce. 
 • Ve svých počátcích měla cca 160 členů
 • Aktuálně má 126 členů
 • Spoří denně 1,-
 • Za celý rok naspoříme cca 64.000 Kč.
 • Každý rok peníze jsou rozděleny na dvě potřebná místa
 • Od roku 2000 do 2023 naspořila cca 1 340 000 Kč.

 

Organizace, kterým pomohla farní charita od 2011 roku:

 • V roce 2011 jsme přispěli na nedonošené děti s. Nedoklubko a Petru Krábkovi ze Žďáru nad Sázavou
 • V roce 2012 jsme zaslali na šíření víry pro Papežská misijní díla a také na povodně do Liberce.
 • Za rok 2013 byly předány občanskému sdružení Portimo v Novém Městě na Moravě, kteří podporují děti, mládež i dospělé v nepříznivé životní situaci prostřednictvím sociálních služeb a programů a dále jsme přispěli Pallotinům do Indie a podporu jejich činnosti.
 • Za rok 2014 jsme poslali na Českou nemocnici v Ugandě a občanskému sdružení LORM kteří pomáhají hluchoslepým.
 • V roce 2015 peníze byly předány nechodícímu Štěpánu Pejchlovi z Řečice a Sdružení Ambra z.s. z Černé, kteří zajišťují hipoterapii a hiporehabilitaci pro nemocné děti.
 • Za rok 2016 jsme z naspořených peněz přispěli Marianovi Kuffovi na jeho činnost pro lidi na okraji společnosti. Peníze mu posloužily na střechy. Druhou část peněz jsme předali o. Gűntherovi od Oblátů Panny Marie, které byly použity na službu v Pákistánu, kde otec sloužil několik let.
 • Za rok 2017 jsme předali peníze pro Domácí hospic Vysočina, o.p.s. v Novém Městě na Moravě, který pomáhá nemocným, umírajícím i pečujícím. Další část peněz byla odeslána televizi Noe.
 • V roce 2018 peníze byli předané charitativní organizaci Mary´s Meals, česky Mariino jídlo. Úkol spolku je podávání jídel ve školách s cílem, aby děti dostaly společně s jídlem i vzdělání v hladomorem sužovaných zemích. Provozní náklady české pobočky jsou hrazeny z vlastních zdrojů, finanční dary jsou bezezbytku využity na charitativní účely. Druhá část uspořených peněz byla předána paní Burdové ze Sdružení Ambra z.s. z Černé na rozšíření činnosti a vylepšení stávajících prostor.
 • V roce 2019 uspořené peníze byly předány sdružení Cesta 121, které nabízí pomoc kněžím. Snaží se jim umožnit, aby ve stáří či v nemoci mohli zůstat v prostření, v němž se cítí být doma a kde mají vytvořené sociální vazby.  Druhá část peněz byla odeslání opět televizi NOE, která mimo jiné zajišťuje potřebnou duchovní podporu starším lidem, kteří nemají možnost setkávat se s kněžími osobně.
 • V roce 2020 byly peníze předány nemocnému dítěti v naší farnosti na školní pomůcky, které pomůžou a ulehčí dítěti učení s postižením. Druhá polovina peněz byla předána Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou jako příspěvek na jeden z mnoha programů. Konkrétně na program „Záchranná síť“, který podporuje lidi v nouzi způsobené pandemií Covid 19.
 • Peníze vybrané v roce 2021  jsme rozdělili mezi dva azylové domy pro těhotné matky a matky s dětmi v tísni. Jednalo se o azylový dům v Hlinsku – nadační fond Betlém nenarozeným, kde použili peníze od nás pro výstavbu WC a sprchy v přízemí u společenské místnosti. Dále se jednalo o azylový dům Ječmínek ve Žďáře nad Sázavou, který poskytuje své služby osobám ohroženým sociálním vyloučením ve věku od 16 do 70. Převážně matkám nebo rodičům s dětmi. Peníze použijí na výstavbu prolézaček a pískoviště na malém hřišti ve dvoře azylového domu.
 • V roce 2022 se peníze předají oblastní charitě Žďár nad Sázavou na projekt domácí hospic Barborka ve Žďáře n. S. A druhá polovina Centru Zdislava Nové Město na Moravě.
 • V roce 2023 jsme penězmi podpořili domácí hospic Vysočina v Novém Městě na Moravě, kde za obdržené peníze zaplatí část výdajů na mzdy odborníka Psychologa. Druhá polovina byla předána pobočce centru Ambra Černá - v Rožné. Centrum se zabývá hipoterapií a v Rožné použijí darované peníze na rampu, která pomáhá klientům nastoupit na koně. Tuto službu využívají i farníci z naší farnosti.

v_centrum_zdislava

 

hospic_vysocina_31-1-2024

Velmi rádi bychom přivítali do našich řad nové členy farní charity, kteří by rádi spořili denně
1,- Kč
a pomohli nám přispívat na charitativní potřeby, které vybereme společně.

 

Zástupkyně charity v obcích:

Radešínská Svratka - p. Marie Stehlíková

Nová Ves                  - p. Jaroslava Polnická

Řečice                      - p. Helena Vítková

Zubří a Olešná         - p. Anna Juránková

Křídla                       - p. Renata Chalupová

 

Na víc:

Odesíláme peníze od farníků, kteří přispívají na Adopci na dálku na pomoc chudým dětem v Indii. Peníze umožňují vzdělání chudým dětem z indického státu Karnataka v arcidiecézi Bangalore.

Farnosti přispívají:

 • Radešínská Svratka na 2 děti
 • Olešná na 1 dítě

 

Zpracovala: p. Anna Juránková, Zubří