Farní charita

Farní charita

charita

Obraz od Use at your Ease  z Pixabay 

 

Farní charita svaté Anežky České

Farnost Jámy, Radešínská Svratka a Olešná

 

 • Farní charita vznikla v roce 2000
 • Má  cca 130 členů
 • Spoří denně 1,-
 • Od roku 2000 do 2018 naspořila 1 137.440 K č

 

Organizace, kterým pomohla farní charita od 2011 roku:

 • V roce 2011 jsme přispěli na nedonošené děti s. Nedoklubko a Petru Krábkovi ze Žďáru nad Sázavou
 • V roce 2012 jsme zaslali na šíření víry pro Papežská misijní díla a také na povodně do Liberce.
 • za rok 2013 byly předány občanskému sdružení Portimo v Novém Městě na Moravě, kteří podporují děti, mládež i dospělé v nepříznivé životní situaci prostřednictvím sociálních služeb a programů a dále jsme přispěli Pallotinům do Indie a podporu jejich činnosti.
 • Za rok 2014 jsme poslali na Českou nemocnici v Ugandě a občanskému sdružení LORM kteří pomáhají hluchoslepým.
 • V roce 2015 peníze byly předány nechodícímu Štěpánu Pejchlovi z Řečice a Sdružení Ambra z.s. z Černé, kteří zajišťují hipoterapii a hiporehabilitaci pro nemocné děti.
 • Za rok 2016 jsme z naspořených peněz přispěli Marianovi Kuffovi na jeho činnost pro lidi na okraji společnosti. Peníze mu posloužily na střechy. Druhou část peněz jsme předali o. Gűntherovi od Oblátů Panny Marie, které byly použity na službu v Pákistánu, kde otec sloužil několik let.
 • Za rok 2017 jsme předali peníze pro Domácí hospic Vysočina, o.p.s. v Novém Městě na Moravě, který pomáhá nemocným, umírajícím i pečujícím. Další část peněz byla odeslána televizi Noe.
 • V roce 2018 peníze byli předané charitativní organizaci Mary´s Meals, česky Mariino jídlo. Úkol spolku je podávání jídel ve školách s cílem, aby děti dostaly společně s jídlem i vzdělání v hladomorem sužovaných zemích. Provozní náklady české pobočky jsou hrazeny z vlastních zdrojů, finanční dary jsou bezezbytku využity na charitativní účely. Druhá část uspořených peněz byla předána paní Burdové ze Sdružení Ambra z.s. z Černé na rozšíření činnosti a vylepšení stávajících prostor.

 

Velmi rádi bychom přivítali do našich řad nové členy farní charity, kteří by rádi spořili denně
1,- Kč
a pomohli nám přispívat na charitativní potřeby, které vybereme společně.

 

Zástupkyně charity v obcích:

Radešínská Svratka - p. Marie Stehlíková

Nová Ves                - p. Jaroslava Polnická

Řečice                    - p. Helena Vítková

Zubří a Olešná        - p. Anna Juránková

Křídla                     - p. Marie Chalupová

 

Na víc:

Odesíláme peníze od farníků, kteří přispívají na Adopci na dálku na pomoc chudým dětem v Indii. Peníze umožňují vzdělání chudým dětem z indického státu Karnataka v arcidiecézi Bangalore.

Farnosti přispívají:

 • Radešínská Svratka na 2 děti
 • Olešná na 1 dítě

 

 

Zpracovala: p. Jitka Marková, Hlinné