Společnost katolického apoštolátu

Společnost katolického apoštolátu

Societas Apostolatus Catholici, SAC, pallotini

pallotti je řeholní kongregace katolické církve, založená roku 1835 italským knězem Vincentem Pallottim. Působí v ČR od roku 2002, kdy přišli kněží z polské provincie na pozvání kardinála Miloslava Vlka do pražské arcidiecéze.

Nebyli prvními pallotiny v Čechách, už dříve zde působili kněží z německé provincie řádu pallotinů. Jedním z nich byl P. Richard Henkes SAC (1900–1945), který sloužil jako kněz během druhé světové války na území dnešní ostravsko-opavské diecéze. V dubnu roku 1943 byl zatčen a deportován do koncentračního tábora v Dachau. V roce 1944 odešel pomáhat nemocným a umírajícím na tyfus do uzavřeného bloku smrti. Onemocněl a 22. února 1945 zemřel. V současnosti probíhá v Římě proces jeho blahořečení.

Pallotini po celém světě pokračují v šíření spirituality apoštolátu laiků a připravují věřící k tomu, aby se všichni stali apoštoly na místech, kde žijí a pracují. V ČR působí sedm kněží pallotinů na třech místech – v Radešínské Svratce a Jámách v diecézi brněnské a ve Fulneku v diecézii ostravsko-opavské. Řeholníci Společnosti katolického apoštolátu šíří ve všech místech svého působení také úctu k Božímu milosrdenství. V České republice od roku 2006 vydávají časopis Apoštol Božího milosrdenství. Každoročně organizují týdenní pěší pouť k Božímu milosrdenství z Fulneku do Slavkovic, kde mají v duchovní správě poutní kostel Božího milosrdenství. V letech 2011 a 2014 uspořádali ve Slavkovicích a Novém Městě na Moravě Národní kongres o Božím milosrdenství. Kněží pallotini jsou také iniciátory a koordinátory pastoračního projektu Nikodémova noc, který nabízí možnost nacházet cestu k Ježíši v dnešním uspěchaném světě.

Ale to není všechno. My, pallotini, jsme k vám přišli s nabídkou formace a spolupráce v Unii katolického apoštolátu. Stanislaw kardinál Rylko, prezident Papežské rady pro laiky, v dekretu, který stvrzuje stanovy Unie katolického apoštolátu, píše: „Unie už od svého počátku sjednocuje různé komunity věřících z každého stavu, laiky, duchovní a řeholníky, kteří touží ztvárňovat svoje povolání podle apoštolských ideálů zakladatele. Tato spoluúčast na stejném charismatu předpokládá nezbytné rozlišení a doplnění mezi různými životními stavy v církevním společenství.“

V České republice jsme prozatím členy Unie jen my – řeholníci. Byli bychom rádi, kdyby se to změnilo. Papež Benedikt XVI. napsal u příležitosti výročí kanonizace sv. Vincence: „Svatý Vincenc Pallotti si všiml, že víra v jeho době upadá, a snažil se ji tedy vzkřísit, aby každý věřící mohl svědčit o živém Bohu. Cílem jeho díla – Unie katolického apoštolátu – bylo oživení víry, aby byli všichni lidé přivedeni k jednotě v Kristové víře. Pro realizaci tohoto cíle světec rozvíjel a podporoval velmi konkrétní iniciativy, např. oživování paměti a úcty k již existujícím institucím v církvi; šíření uspořádané katolické nauky; podporu díla milosrdenství jak vůči duši, tak i tělu, jehož plnění přikazuje přikázání lásky – neexistují totiž účinnější prostředky k oživení víry než dílo lásky, neboť Bůh je ze své podstaty láskou; péčí o krásný vzhled kostelů; podporou srozumitelného výkladu evangelia a vedením exercicií pro osoby patřící k různým společenským skupinám; podporou veškerých dalších děl, která vzhledem k potřebám času budou zapotřebí k oživování víry.“

Také dnes vidíme známky hluboké krize, jak na to poukazují slova papeže Benedikta XVI. Ještě nevíme přesně, k jakým úkolům Unii katolického apoštolátu Pán povolá a na jaké cesty evangelizace nás pošle. V každém případě bude mít milosrdný Bůh konkrétní úkol a konkrétní cestu pro každého z Vás, kteří se rozhodnete spolu s námi na společném díle pracovat. Prosíme také o modlitbu za dílo Unie katolického apoštolátu v České republice.