Modlitby matek

Modlitby matek

Modlitby matek vznikly v Anglii. Zakladatelkou Modliteb matek je Veronica Williams.
 
Nyní jsou Modlitby matek rozšířeny již do 107 zemí po celém světě.
 
Spiritualita hnutí MM je cesta úplného odevzdání se. Učíme se žít život Ježíšovy Matky. Při modlitbách odevzdáváme sebe, své děti a své drahé do Ježíšových rukou ve velké důvěře, že On může všechno.
 
„Odevzdat se znamená klidně zavřít oči své duše a dovolit Ježíšovi, aby nás přenesl v náručí na druhý břeh; jako dítě, které spí v matčině náručí.“ (Novéna odevzdanosti)
 
Je opravdu nutné sjednotit se v modlitbě za naše děti. …Nedělejte si starosti a svěřte své děti pod Boží ochranu a vedení.

Modlitební setkání

Při našich modlitbách sedíme nebo klečíme kolem stolu, na který položíme kříž, Písmo svaté, svíčku a košík, do kterého na závěr setkání vkládáme papírová kolečka se jmény  našich dětí a těch, které chceme odevzdat do Ježíšových rukou.

Prosíme hned na začátku Ducha svatého, aby vedl naše setkání, prosíme za ochranu, odprošujeme a odpouštíme, modlíme se za jednotu srdce a mysli všech ve skupince, chválíme Pána písní a modlitbou, čteme Písmo svaté, při kterém se sdílíme s ostatními matkami se svými problémy.

Snažíme se porozumět tomu, co chce Pán každé z nás osobně říct. Vzájemně si neradíme, ale všechny problémy vkládáme do modlitby. O důvěrnostech, které přednesou matky při modlitbě, nemluvíme nikde mimo skupinky.

Skrze  modlitby Pán utváří nová přátelství. Jsme otevřené přijmout do skupinky nové matky – tělesné, ale i duchovní. Nezapomínáme, že nemusí být ze stejné církve jako my, případně že nemusí mít zkušenosti s modlitbou v malém společenství.

Setkáváme se jednou za týden, vždy v ten samý den i hodinu. Modlíme se, aby Pán poslal do našich skupinek všechny maminky, které tam On chce mít a které to potřebují.

Když jedna matka předává své děti do Ježíšových rukou, ostatní ji v tichu podporují modlitbou. Na MM se ani jedna matka nemodlí sama. Skrze tyto modlitby zažívají matky hluboký klid a požehnání, protože se osobně setkávají s Ježíšem a také proto, že cítí podporu ostatních matek.

Na každém setkání se vždy modlíme všech devět modliteb z modlitební brožurky MM.

Modlíme se modlitby z brožurky, ke kterým můžeme přidat i spontánní modlitby. Modlitby v brožurce mají jednoduchá slova, kterými  mateřské srdce promlouvá k Otci.

více: www.modlitbymatek.cz