Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB RADEŠÍNSKÁ SVRATKA, OLEŠNÁ NA MORAVĚ
od 12. 5. do 19. 5. 2024

NEDĚLE 12. 5. 2024 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 Radešínská Svratka Mše sv. za Zdeňka Sobotku, manželku, za živou a zemřelou rodinu Sobotkovu a duše v očistci
08:00 Radešínská Svratka Křest: Šimon Petr Charbel Janů
10:00 Olešná Mše sv. za živé a zemřelé farníky
14:00 Radešínská Svratka Adorace Nejsvětější svátosti za duchovní povolání
15:30 Řečice Pouť na řečickou kalvárii u příležitosti dne matek
PONDĚLÍ 13. 5. 2024 PANNY MARIE FATIMSKÉ
18:00 Radešínská Svratka Mše sv. na úmysl dárce
ÚTERÝ 14. 5. 2024 SVÁTEK SV. MATĚJE, APOŠTOLA
18:00 Nová Ves Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu, Dostálovu, Aloise Trnku, s prosbou o uzdravení nemocné osoby a o Boží pomoc a ochranu
18:00 Řečice Adorace Nejsvětější Svátosti, modlitba Růžence za mír ve světě
18:45 Nová Ves Adorace Nejsvětější svátosti za duchovní povolání
STŘEDA 15. 5. 2024 STŘEDA 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:00 Radešínská Svratka Mše sv. za rodiče Vocítkovy, živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
ČTVRTEK 16. 5. 2024 SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
18:00 Řečice Mše sv. za rodiče Součkovy, Šustáčkovy, dva syny, Jožku a Pavla Blažkovy a Janu Kalinovu
PÁTEK 17. 5. 2024 PÁTEK 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
17:00 Olešná Adorace Nejsvětější Svátosti a příležitost ke zpovědi
18:00 Olešná Mše sv. za Boženu Bartošovu a děti s rodinami
19:00 Olešná Pastorační rada na faře
SOBOTA 18. 5. 2024 SV. JANA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
10:00 Radešínská Svratka Křest: Mariana Zavřelová  
11:00 Nová Ves Křest: Teodor Šustr
18:00 Řečice Mše sv. na dobrý úmysl
NEDĚLE 19. 5. 2024 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
08:00 Radešínská Svratka Mše sv. za živé a zemřelé farníky
09:00 Radešínská Svratka Společná káva na faře
10:00 Olešná Mše sv. za živé a zemřelé rodiny Ondráčkovy a Němcovy
14:00 Radešínská Svratka Adorace Nejsvětější svátosti za duchovní povolání
 • Sbírka minulou neděli 5. května věnovaná na pronásledované křesťany činila ve farnosti Radešínská Svratka 8 381 Kč a v Olešné 5 232 Kč.
 • Ještě dnes v neděli 12. května od 14:00 do 15:00 hod. bude v Radešínské Svratce adorace Nejsvětější svátosti za duchovni povolání a v 15:30 hod. u kapličky v Řečici se začne pouť na řečickou kalvárii u příležitosti dne matek. Srdečně vás zvu.
 • Letos během májových pobožností se modlíme za duchovní povolání, za prohloubení víry v našich rodinách a za mír ve světe. Pokud bude mše svatá, májová pobožnost bude po mši svaté. V ostatní dny bude májová pobožnost v Rad. Svratce, v Olešné, v Zubří, v Nové Vsi a v Řečici v 19:00 hod.
 • Na webových stránkách farnosti a vzadu ve farních kostelech jsou dostupné materiály třetího týdne duchovních cvičení ODEVZDANOST33 podle sv. Ludvíka Grigniona de Montforta. Navíc, kdo by chtěl vstoupit do tohoto projektu přípravy na odevzdaní se Nejsvětější Trojici prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, může začít kdykoliv.
 • Ve čtvrtek 16. května v 18:00 hod. bude v kostele sv. Vavřince v Bohdalově pouť Nový Jeruzalém.
  Hlavním celebrantem a kazatelem bude Jeho Eminence Dominik kardinál Duka. Sbírka bude na pomoc početným rodinám.
 • Pastorační rada farnosti Olešná bude v pátek 17. května od 19:00 hod.
 • Příští neděli 19. května po mši svaté v Radešínské Svratce zvu do velkého farního sálu na společnou kávu a přátelské setkání.
 • Vzadu v kostele jsou k dispozici přihlášky na letošní farní tábor v Březině v termínu od 28. 6. do 6. 7. Veškeré informace jsou uvedeny na přihlášce. Navíc přihlášku je možné stáhnout z webových stránek farnosti.
 • Blížící se významné události ve farnostech: Boží Tělo s průvodem obcí – Radešínská Svratka, čtvrtek 30.5., Olešná, neděle 2.6.; Noc kostelů v Radešínské Svratce – pátek 7.6.; Farní den na výletišti v Radešínské Svratce – neděle 9.6., Nový Jeruzalém v Olešné – čtvrtek 13.6.

 

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY

V sobotu 25. května 2024 v 11:00 hod. v kostele sv. Václava v Radešínské Svratce chtějí uzavřít církevní svatbu snoubenci: Veronika Mikešová a Josef Šandera, farnost Radešínská Svratka. Pokud by někdo věděl o překážce, která by sňatku bránila, ať to oznámí duchovnímu správci. Doprovázejme tyto snoubence v modlitbě.

 

Přeji vám hojnost Božího požehnání po celý týden.
o. Mariusz
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY