Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB OLEŠNÁ NA MORAVĚ, RADEŠÍNSKÁ SVRATKA
od 27. 11. do 4. 12. 2022

NEDĚLE 27. 11. 2022 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Olešná Křest: Tea Zdražilová
08:00 Radešínská Svratka Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Šebkovu, Navrátilovu, Janáčkovu, za Marii Bártovou a manžela, za Marii a Rudolfa Šebka
10:00 Olešná Mše sv. za živé a zemřelé rodiny Halovy, Zdražilovy, Annu Hlávkovou a duše v očistci
PONDĚLÍ 28. 11. 2022 PONDĚLÍ 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
18:00 Radešínská Svratka Mše sv. na poděkování za 65 let společného života
ÚTERÝ 29. 11. 2022 ÚTERÝ 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
06:00 Nová Ves Mše sv. za zemřelé rodiče Dvořákovy, Dostálovy, tři sourozence, za Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny a za duše v očistci
06:00 Olešná Mše sv. za Petra a Dagmar, za jejich rodiče a na poděkování za obdržené dary a milosti během roku
18:00 Řečice Adorace Nejsvětější Svátosti, modlitba Růžence za mír na Ukrajině
STŘEDA 30. 11. 2022 SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 1. 12. 2022 SV. EDMUNDA KAMPIÁNA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
06:00 Řečice Mše sv. aby Bůh z našich rodin povolal nová kněžská a řeholní povolání
14:00 Nová Ves a Olešná Návštěva nemocných ve farnosti
PÁTEK 2. 12. 2022 PÁTEK 1. ADVENTNÍHO TÝDNE (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
08:30 Radešínská Svratka a Řečice Návštěva nemocných ve farnosti
16:00 Olešná Adorace Nejsvětější Svátosti a příležitost ke zpovědi
17:00 Olešná Mše sv. za živé i zemřelé rodiny Ondráčkovy, Němcovy a za duše v očistci
18:00 Radešínská Svratka Mše sv. za manželé Krejčí a Marii Novotnou
18:45 Radešínská Svratka Nikodémova noc: adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke zpovědi
22:00 Radešínská Svratka Noční adorace Nejsvětější svátosti na faře
SOBOTA 3. 12. 2022 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO
07:00 Radešínská Svratka Mše sv. za rodinu Dvořákovu a duše v očistci
07:45 Radešínská Svratka Mariánské rozjímání na 1. sobotu
17:00 Nová Ves Mše sv. za Cecílii a Františka Starých, živou a zemřelou rodinu Starých a Dvořákovu, za Boží pomoc a ochranu a za duše v očistci
NEDĚLE 4. 12. 2022 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:00 Radešínská Svratka Mše sv. za zemřelou Boženu Bodlákovu 
09:00 Radešínská Svratka adventní jarmark ve farním sálu
10:00 Olešná Mše sv. za živé a zemřelé farníky
 • Dnešní nedělí začínáme nový církevní rok. Zahajuje ho advent, jehož název pochází od latinského slova "adventus" (příchod). V křesťanském smyslu slova tento výraz označuje příchod Mesiáše. V adventu se křesťané vžívají do atmosféry dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele do lidských dějin a zároveň oživují touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života. Je dobou radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, dobou rozjímání a dobročinnosti.
 • Děkujeme všem, kteří v sobotu 26. 11. pracovali při zateplení stropu kostela v Rad. Svratce.
 • Ještě dnes, v neděli 11. v 17:00 hod. bude na faře v Rad. Svratce setkání farní charity.
 • Součástí adventu jsou rorátní mše svaté. V tomto týdnu roráty budou v 6:00 hod. v úterý v Olešné a v Nové Vsi a ve čtvrtek v Řečici. Roráty v Rad. Svratce budou v sobotu v 7:00 hod.
 • Od nového církevního roku, a to od dnešní 1. neděle adventní nebudou v Rad. Svratce večerní mši svaté ve čtvrtek. Adorace Nejsvětější svátosti, která do teď byla ve čtvrtek, bude přesunuta na pátek.
 • Zveme mládež naší farnosti už na třetí setkání společenství mládeže žďárského děkanátu, které se uskuteční v pátek 2. 12. od 19:00 hod. tentokrát na faře v Novém Veselí. Rozpis a časy jednotlivých setkání jsou na webových stránkách naší farnosti. Na každém takovém setkání bude duchovní slovo, modlitba a společenství.
 • V tomto týdnu navštívíme nemocné ve farnosti, v Nové Vsi a v Olešné ve čtvrtek 1. 12. od 14:00 hod.
  a v Rad. Svratce a v Řečici v pátek 2. 12. od 8:30 hod.
 • V pátek 2. 12. od 16:00 do 17:00 hod. bude v Olešné adorace Nejsvětější Svátosti a příležitost ke zpovědi.
 • Nikodémova noc a příležitost ke zpovědi bude v kostele v Rad. Svratce v pátek 2. 12. od 18:45 do 21:00 hod.
 • Zveme k noční adoraci Nejsvětější svátosti z pátku na sobotu, od 22:00 do 7:00 hod. na faře v Rad. Svratce. Vzadu pod kůrem v Rad. Svratce je arch, na který se můžete přihlásit.
 • V sobotu 3. 12. v 7:00 hod. zveme do kostela v Rad. Svratce všechny ctitele Neposkvrněného Srdce Panny Marie na mši svatou a po ní na první sobotní meditaci nad jedním z tajemství svatého růžence. Zároveň upozorňujeme, že tento den nebude mše svatá v Rad. Svratce v 18:30 hod.
 • Příští neděli 12. se v Radešínské Svratce po mši svaté uskuteční ve farním sálu adventní jarmark, jehož výtěžek bude věnovaný na zajištění dalšího školního roku adoptovaných dětí naší farností. Tímto Vás na něj již nyní srdečně zveme. Zároveň prosíme všechny, kdo mají šikovné ruce a chtějí podpořit dobrou věc, aby do jarmarku věnovali jakékoliv své výrobky. Děkujeme.
 • V neděli 12. 2022 se bude na faře v Olešné konat po mši svaté adventní jarmark. Jeho výtěžek bude věnován na dobročinné účely. Tímto Vás na něj již nyní srdečně zveme. Zároveň prosíme všechny, kdo mají šikovné ruce a chtějí podpořit dobrou věc, aby do jarmarku věnovali jakékoliv své výrobky. Děkujeme.
 • Informujeme, že mše svatá pro rodiny s dětmi v Rad. Svratce v prosinci bude až v neděli 11. 12.
 • Pod kůrem ve farních kostelích jsou k vyzvednutí různé časopisy pro děti a dospělé, brožurka Nedělní liturgie, kalendáře na rok 2023 a další biblická kartička pro děti.