Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB RADEŠÍNSKÁ SVRATKA, OLEŠNÁ NA MORAVĚ
od 19. 3. do 26. 3. 2023

NEDĚLE 19. 3. 2023 4. NEDĚLE POSTNÍ (LAETARE)
08:00 Radešínská Svratka Mše sv. ke cti sv. Josefa, s prosbou o dar radosti pro všechny přímluvce a jejich rodiny a na úmysly přímluvných modliteb
09:00 Radešínská Svratka Společná káva na faře
10:00 Olešná Mše sv. za živé a zemřelé farníky
13:30 Nová Ves Křížová cesta - povedou ministranti
14:30 Olešná Křížová cesta - povedou ministranti
14:30 Radešínská Svratka Křížová cesta - povedou ministranti
15:00 Radešínská Svratka Adorace Nejsvětější svátosti za duchovní povolání
PONDĚLÍ 20. 3. 2023 SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
17:00 Olešná Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Polnických, Zelených, Novotných, Šimkovu a za duše v očistci
17:45 Olešná Pobožnost ke sv. Josefu
18:30 Radešínská Svratka Mše sv. na poděkování za maminku Věru, Boží pomoc a ochranu Panny Marie do dalších let
18:45 Radešínská Svratka Pobožnost ke sv. Josefu
ÚTERÝ 21. 3. 2023 ÚTERÝ 4. POSTNÍHO TÝDNE
17:00 Nová Ves Mše sv. za zemřelého manžela, syna, rodiče Zdražilovy, jejich sourozence, Rudolfa Novotného, Annu Jinkovu, s prosbou o Boží požehnání pro živé rodiny a kněze
17:45 Nová Ves Adorace Nejsvětější svátosti za duchovní povolání
18:00 Olešná Mše sv. za uzdravení z těžké nemoci a za celou rodinu, za obrácení hříšníků a za duše v očistci
18:00 Řečice Půlhodinová adorace Nejsvětější svátosti za kněžská a jáhenská povolání, modlitba Růžence za mír na Ukrajině
STŘEDA 22. 3. 2023 STŘEDA 4. POSTNÍHO TÝDNE
18:00 Radešínská Svratka Příprava na první svaté přijímání
ČTVRTEK 23. 3. 2023 ČTVRTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE
18:00 Řečice Mše sv. za Zdislavu a Antonína Drdlovy, rodiče Šustáčkovy, dva syny, s prosbou o Boží pomoc
PÁTEK 24. 3. 2023 PÁTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE
16:00 Olešná Adorace Nejsvětější Svátosti za duchovní povolání a příležitost ke zpovědi
17:00 Olešná Mše sv. za Vojtěcha Svobodu, Věru Svobodovou, rodinu Machovu, Svobodovu, Novotných a za duše v očistci
18:00 Radešínská Svratka Mše sv. na úmysl dárce
19:00 Radešínská Svratka Biblická hodina na faře, text J 11, 1 - 45
SOBOTA 25. 3. 2023 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
08:00 Radešínská Svratka Mše sv. za všechny nenarozené děti, s prosbou o pokoj do srdce pro jejich rodiče
17:00 Olešná Mše sv. za Marii a Jana Frgálovy, Anežku a Bohumila Přehnalovy, za živou a zemřelou rodinu Svobodovu a za duše v očistci
NEDĚLE 26. 3. 2023 5. NEDĚLE POSTNÍ
08:00 Radešínská Svratka Mše sv. za živé a zemřelé farníky
10:00 Olešná Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Štěpánkovu a Koutníkovu
13:30 Nová Ves Křížová cesta - povedou senioři
13:30 Olešná Křížová cesta ze Zubří do Olešné - povedou občané Zubří
14:30 Radešínská Svratka Křížová cesta - povedou senioři
15:00 Radešínská Svratka Adorace Nejsvětější svátosti za duchovní povolání
16:00 Radešínská Svratka Setkání akolytů z farnosti Radešínská Svratka a Olešná na faře
18:00 Nová Ves Mše sv.
  • Dnes prožíváme 4. neděli postní, která je zároveň nedělí radosti – Laetare. Překročili jsme polovinu svatopostní doby. Tato neděle nám připomíná, že odměnou za naše kající úsilí bude svrchovaná radost v Bohu. K této radosti nás vyzývá rovněž vstupní antifona mše svaté: „Vesel se, Jeruzaléme, shromážděte se všichni, kdo ho milujete, plesejte a nasyťte se plností své útěchy.“ Liturgické roucho může mít dnes barvu růžovou, na oltáři mohou být květiny a varhany se mohou více rozeznít.
  • Ještě dnes, v neděli 19. března vás zveme po mši svaté v Rad. Svratce na faru na společnou kávu a přátelské setkání a odpoledne na pobožnost křížové cesty, kterou povedou v Nové Vsi ve 13:30 hod. a ve 14:30 v Olešné a Radešínské Svratce ministranti.
  • Zítra, v pondělí 20. 3. na slavnost sv. Josefa mše svatá v Olešné bude v 17:00 hod. a v Radešínské Svratce v 18:30 hod.
  • Příprava na první svaté přijímání bude ve středu 22. března v Radešínské Svratce a začne se mší svatou v 18:00 hod.
  • V pátek 24. 3. v 19:00 hod. bude na faře v Rad. Svratce biblická hodina. Budeme rozjímat text: J 11, 1-45. Srdečně zveme ke společnému setkání.
  • V sobotu 25. března na slavnost Zvěstování Páně mše svatá v Radešínské Svratce bude v 8:00 hod. a v Olešné v 17:00 hod. Tento den nebude večerní bohoslužba v Rad. Svratce. V Nové Vsi mše svatá bude přesunuta na neděli 26. 3. v 18:00 hod. Při těchto bohoslužbách bude možné přijmout závazek adopce nenarozeného dítěte.
  • V sobotu 25. 3. od 19:00 hod. vás zveme do kostela ve Slavkovicích na Večer Chval spojený s modlitbou za uzdravení před vystavenou Nejsvětější svátostí.
  • Od neděle 26. 3. do úterý 28. 3. bude ve farnosti postní duchovní obnova, kterou povede Artur Cierlicki, SAC – ze Spišské Nové Vsi na Slovensku. Prosíme udělejte si čas a přijďte. Program duchovní obnovy je na nástěnkách a na webových stránkách farnosti.
  • Příští neděli 26. 3. ve 13:30 hod. zveme na pěší křížovou cestu ze Zubří do Olešné a v 16:00 hod. bude na faře v Rad. Svratce setkání akolytů z farnosti Rad. Svratka a Olešná.
  • Vzadu pod kůrem v kostele jsou k vyzvednutí katolické časopisy a brožurka Nedělní liturgie.