Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB RADEŠÍNSKÁ SVRATKA, OLEŠNÁ NA MORAVĚ
od 26. 11. do 3. 12. 2023

NEDĚLE 26. 11. 2023 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
08:00 Radešínská Svratka Mše sv. za Miladu a Aloise Šaclovy, Jiřinu a Václava Trojanovy
10:00 Olešná Mše sv. za živé a zemřelé farníky
14:00 Radešínská Svratka Adorace Nejsvětější svátosti za duchovní povolání
17:00 Radešínská Svratka Benefiční koncert
PONDĚLÍ 27. 11. 2023 PONDĚLÍ 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:00 Řečice Mše sv. za Milana Janů, bratra, 2 švagry, rodiče Škapovy, Janů a za duše v očistci
ÚTERÝ 28. 11. 2023 ÚTERÝ 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:00 Řečice Adorace Nejsvětější svátosti za duchovní povolání a modlitba Růžence za mír ve světě
18:00 Nová Ves Mše sv. za oboje rodiče, manžela, vnuka Vojtěcha, synovce Františka, Vlastu a Ladislava Zdražila, 3 švagry a za živé rodiny Janů
18:35 Nová Ves Adorace Nejsvětější svátosti za duchovní povolání
STŘEDA 29. 11. 2023 STŘEDA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 30. 11. 2023 SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA
08:00 Radešínská Svratka Adorace Nejsvětější svátosti
08:30 Radešínská Svratka Mše sv. na úmysl dárce
PÁTEK 1. 12. 2023 SV. EDMUNDA KAMPIÁNA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
14:30 Olešná Pohřeb p. Pavla Hály s Křídel 
18:00 Radešínská Svratka Mše sv. za Jaromíra, Josefa a Jitřenku Šiškovy, s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro rodinu Šiškovu, Mazánkovu a Slámovu a na poděkování za 50 a 60 let života
18:35 Radešínská Svratka Nikodémova noc: adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke zpovědi
SOBOTA 2. 12. 2023 SOBOTA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 Radešínská Svratka Mše sv. na poděkování Pánu Bohu za celou pallotinskou rodinu
08:45 Radešínská Svratka Mariánské rozjímání na 1. sobotu
14:00 Radešínská Svratka Pohřeb p. Miloše Komínka z Radešínské Svratky 
NEDĚLE 3. 12. 2023 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:00 Olešná Mše sv. za rodinu Jiříčkovu a Kotovicovu
09:00 Olešná Společná káva na faře a adventní jarmark
10:00 Radešínská Svratka Mše sv. za živé a zemřelé farníky
14:00 Radešínská Svratka Adorace Nejsvětější svátosti za duchovní povolání

 

 • Nedělní sbírka (19. 11.) věnována na podporu katolických médií ve farnosti Radešínská Svratka činila 9 720 Kč a ve farnosti Olešná 6 716 Kč. Dnešní sbírka ve farnostech, v neděli 26. listopadu, je věnovaná na opravy. Navíc je také možné podpořit opravu fasády kostela v RS pomocí QR PLATBY. Podrobnosti na plakátku na nástěnce před kostelem nebo v kostele u vchodu. V Olešné je možné posílat finanční dary přímo na účet farnosti Olešná (číslo: 1623705319/0800). Do poznámky uvádějte, že se jedná o „dar pro farnost“. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.
 • Ještě dnes, v neděli 26. 11. v 17:00 se uskuteční v kostele sv. Václava v Radešínské Svratce benefiční koncert, jehož výtěžek půjde na podporu Hospice Vysočina. Na varhany zahraje Ondřej Horňas a zpěvem podpoří Ivana Zdražilová. Jste srdečně zváni!
 • Tento týden mše svatá v Řečici bude v pondělí 27. 11. v 18:00 hod. a mše svatá v Radešínské Svratce ve středu 29. 11. bude přesunuta na čtvrtek 30. 11. v 8:00 hod.
 • V čtvrtek 30. listopadu v Radešínské Svratce bude kněžská rekolekce. V 8:00 hod. bude adorace Nejsvětější svátosti a po ní v 8:30 hod. mše svatá. Srdečně jste zváni.
 • Návštěva nemocných v Radešínské Svratce a v Řečici bude v pátek 1. prosince od 8:30 hod. a v Nové Vsi a v Olešné bude ve čtvrtek 7. prosince od 8:30 hod.
 • V pátek 1. prosince od 16:00 do 17:00 hod. bude v Olešné adorace Nejsvětější Svátosti a příležitost ke zpovědi.
 • Nikodémova noc a příležitost ke zpovědi v kostele v Rad. Svratce bude v pátek 1. prosince po mši svaté do 21:00 hod.
 • Otec Miro Kulifaj zve do Nového Města na Moravě na adventní duchovní obnovu s o. Vojtěchem Suchým SJ, ve dnech 1.-2. prosince. Podrobnosti na nástěnce a na webových stránkách farnosti.
 • Zvu vás na děkovnou adoraci s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí  a to v sobotu 2. prosince od 19:00 hod. do poutního kostela ve Slavkovicích.
 • V sobotu 2. prosince 2023 proběhne v Jimramově setkání s koordinátorkami Modliteb matek. Pokud vás zajímá spiritualita tohoto modlitebního hnutí (jak, kde a proč se maminky setkávají k modlitbě či co znamená „odevzdání dětí do Božích rukou“), jste srdečně zvány. Pozvání je nejen pro maminky, ale také pro babičky i ženy, které své mateřství prožívají duchovně. Společně se také pomodlíme modlitby matek tak, jak se je modlí maminky ve skupinkách téměř po celém světě. Setkání začíná po ranní mši svaté v 9:00, předpokládané ukončení kolem 11:45.
 • Příští neděli 3. prosince v 10:00 hod v Radešínské Svratce bude mše svatá pro rodiny s dětmi. Na tuto mši sv. zvu především děti, které příští rok přistoupí k 1. sv. příjímání. Tento den mše svatá v Olešné bude v 8:00 hod. a po ní společné setkání u kávy na faře spojené s adventním jarmarkem.
 • Příští neděli 3. prosince při mši svaté v 10:00 hod. v Radešínské Svratce noví členové pastorační rady složí slavnostní slib. První setkání se uskuteční v pátek 8. 12. v 19:00 hod.
 • Příští neděli 3. prosince začínáme nový církevní rok a vstupujeme do posvátného času adventu. Během nedělních bohoslužeb budou požehnáme adventní věnce.
 
S darem Božího požehnání
P. Mariusz