Živy růženec

Živy růženec

rosary-g7c98ea86c_1920
 
Modlitba sv. růžence zasluhuje nejen úctu, ale též aktivní používání. Sjednocení mnoha duší ve společné modlitbě dává velkou sílu a naklání
k nám Boží dobrotivost.
 
Svatý Jan Pavel II, známý svým hlubokým vztahem k této modlitbě navázal na odkaz Dominika z Prus a ke třem typům růžence připojil ještě růženec světla, který rozjímá nad veřejnou činností Spasitele. Dějiny církve mohou vydat mnoho svědectví o tom, čeho všeho bylo díky této modlitbě dosaženo. Už v roce 1917 při zjevení dětem ve Fatimě Panna Maria žádala o modlitbu svatého růžence. Touto mocnou modlitbou lze vyprosit mnoho milostí a lze i zastavit války. Také z Međugorje nás Panna Maria volá už  40 roků ke každodenní modlitbě růžence.
 
Živý růženec je zvláštní způsob modlitby růžence. 20 desátků je rozděleno mezi 20 lidí. Každý člen zastupuje duchovně jedno tajemství, modlí se denně svůj desátek a tím je uskutečněná modlitba celého růžence. V naší farnosti jsme se takto začali modlit růženec v roce 2000 a dnes je do této modlitby zapojeno 60 lidí.
 
Jednota úmyslu je Bohu milá a má moc obdržet od Pána velké milosti. Zapojit se může každý, věk nerozhoduje. Je snadné pomodlit se jeden desátek denně. Desátek je možné pomodlit se kdykoliv během dne, cestou do práce nebo na kolenou v tichosti soukromí. Není hřích, když se modlitba vynechá, ale je to škoda, protože pak zůstane vaše místo v růženci prázdné.
 
Důležité je také rozjímat nad tajemstvím, které se modlím.
 
Živý růženec si předáváme formou kartiček s desátkem a úmyslem mezi členy Živého růžence v pravidelném měsíčním cyklu. Vždy poslední pátek v měsíci jsou připraveny kartičky vzadu v kostele v Rad. Svratce v krabičkách.Také je možné po domluvě posílat úmysly mailem.
Pokud někdo potřebuje poděkovat nebo modlit se na nějaký úmysl, vložte buď do kartiček s desátkem nebo anonymně vložit do krabičky „vrácených desátků,,.
 
Rádi bychom modlitbu živého růženec zachovali, a tak pokud se už někdo nemůže modlit, hledáme náhradníka. Je milé, když modlitbu růžence převezme např. po zemřelém někdo z rodiny, protože všichni jsme navzájem spojeni a pouto modlitby trvá.
 
Pokud se tak nestane, jsme opravdu vděční, máme-li náhradníka v „zásobě".
 
Podrobnější informace o modlitbě Živého růžence podá a nového člena si ráda zapíše Eva Žáková, tel:736453137, mail: [email protected]

 

zpracovala: Eva Žáková