Milí koledníci, dárci a podporovatelé Charity,
v prvních dnech nového roku zavítají do měst a obcí naší diecéze opět koledníci Tříkrálové sbírky. Ve dnech od 1. do 15. ledna navštíví domácnosti, předají poselství o dobrých skutcích a požehnání do nového roku.
Tříkrálová sbírka je jedním z největších příkladů solidarity s lidmi v nouzi v České republice.
 
I přes těžkosti, které v poslední době naše společnost prožívá, výtěžek sbírky stále roste, a s ním i pomoc Charity potřebným. Věřím, že i další ročník ukáže, že nám osudy druhých nejsou lhostejné.
 
Bez podpory Tříkrálové sbírky by se neobešel ani projekt Charitní záchranná síť, navazující na péči farností o ty nejpotřebnější, kterým se jinde pomoci nedostává. Tato síť pomoci je rozprostřena po celé brněnské diecézi a každý rok řeší tisíce případů. Z financí získaných sbírkou je možné uhradit například nečekané výdaje na zdravotní péči, potravinovou pomoc v kritické situaci nebo zajistit bezpečný nocleh.
 
Tříkrálová sbírka pomáhá také pečovat o seniory, řešit krizové situace matek s dětmi nebo vytvářet zázemí pro lidi s postižením. V uplynulé době se navíc ukázalo, že je potřeba být připravený i na nenadálé situace. S obdivem jsem sledoval, jak Charita dokázala reagovat po tornádu na jižní Moravě nebo ulehčit situaci při příchodu lidí, kteří prchali před válečným konfliktem z Ukrajiny. Toto vše se daří díky Vašim darům.
 
Děkuji všem, kdo přijmou koledníky Tříkrálové sbírky a podpoří dobré dílo. Děkuji také koledníkům a organizátorům, kteří sbírce věnují svůj čas. Vše dobré přeje
 
Mons. Pavel Konzbul, biskup brněnský