Živý růženec je modlitební společenství věřících, kteří se kromě svých obvyklých modliteb zavázali k denní modlitbě jednoho desátku růžence. Desátky jsou ve společenství rozděleny mezi členy tak, aby se skupina v souhrnu pomodlila za den celý růženec. Proto 20 desátků je rozděleno mezi 20 lidí. Každý člen zastupuje duchovně jedno tajemství, modlí se denně svůj desátek a tím je uskutečněná modlitba celého růžence.

Jednota úmyslu je Bohu milá a má moc obdržet od Pána velké milosti. Zapojit se může každý, věk nerozhoduje. Je snadné pomodlit se jeden desátek denně. Desátek je možné pomodlit se kdykoliv během dne, cestou do práce nebo na kolenou v tichosti soukromí. Není hřích, když se modlitba vynechá, ale je to škoda, protože pak zůstane vaše místo v růženci prázdné.

Důležité je také rozjímat nad tajemstvím, které se modlím.

Jaký to má smysl?
 
Smyslem je především síla společné modlitby. Přínosem pro každého, kdo se zapojí, je upevnění své vytrvalosti v modlitbě.
 
Na jaký úmysl se modlíme?
 
Boží náruč je dost široká na to, aby se do ní vešlo všechno, co do ní prostřednictvím modlitby vložíme. Kromě svých vlastních osobních proto zařazujeme také úmysly papeže Františka a ty, které vkládáme do krabičky v kostele při mši svaté za farníky.
 
Připoj se i Ty k modlitbě živého růžence ve farnosti Olešná ZDE
 
o. Mariusz