Plán na rok 2022

PLÁN NA TENTO ROK

leden
 • 1.1.  Nový rok, slavnost Matky Boží Panny Marie
  I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
 • 6.1.  slavnost Zjevení Páně – Tři králové
 • 7.1.  I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
  Radešínská Svratka: Nikodémova noc
 • 13.1.  začátek novény k sv. Vincenci Pallottimu
 • 21.1.  Olešná: mše sv. pro děti a společné setkání
 • 22.1.  slavnost sv. Vincence Pallottiho, zakladatele pallotinů
 • 27.1.  Nové Město na Moravě: kněžská rekolekce
únor
 • 2.2.  svátek Uvedení Páně do chrámu, Hromnice
  žehnání svící
 • 4.2.  I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
  Radešínská Svratka: Nikodémova noc
 • 5.2.  I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
 • 11.2.  Světový den nemocných, památka Panny Marie Lurdské
 • 18.2.  Olešná: mše sv. pro děti a společné setkání
 • 24.2.  Nové Město na Moravě: kněžská rekolekce
březen
 • 2.3.  Popeleční středa
 • 4.3.  I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
  Radešínská Svratka: Nikodémova noc
 • 5.3.  I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
 • 6.3.  Rad. Svratka a Olešná: slavnostní uvítání dětí připravujících se na I. sv. přijímání
 • 10.3.  začátek novény k sv. Josefovi
 • 13.3.  IX. výročí zvolení papeže Františka
 • 18.3.  Olešná: mše sv. pro děti a společné setkání
 • 19.3.  slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
 • 24.3.  Nové Město na Moravě: kněžská rekolekce
 • 25.3.  slavnost Zvěstování Páně
duben
 • 1.4.  I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
  Radešínská Svratka: Nikodémova noc
 • 2.4.  I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
 • 10.4.  Květná neděle
 • 14.4.  Zelený čtvrtek, bdění v Getsemanské zahradě
  Brno: pouť ministrantů na Missu Chrismatis
 • 15.4.  Velký pátek, noční bdění u Božího hrobu
  začátek novény k Božímu milosrdenství
 • 16.4.  Bílá sobota, vigilie Zmrtvýchvstání Páně
 • 17.4.  slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční
 • 22.4.  Olešná: mše sv. pro děti a společné setkání
 • 24.4.  Radešínská Svratka: pouť ke sv. Vojtěchu
  žehnání polí na svátek sv. Marka
 • 28.4.  Nové Město na Moravě: kněžská rekolekce
květen
 • 1.5.  Radešínská Svratka: svátek hasičů
  Radešínská Svratka: Velikonoční koncert
 • 2.5.  2.–8. 5.2022  Týden modliteb za duchovní povolání
 • 6.5.  I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
  Radešínská Svratka: Nikodémova noc
 • 7.5.  I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
 • 8.5.  neděle Dobrého pastýře
  Řečice: Svátek matek – pouť matek
 • 15.5.  Radešínská Svratka: svátost biřmování
 • 16.5.  pouť starších
 • 20.5.  Olešná: mše sv. pro děti a společné setkání
 • 23.5.  Radešínská Svratka: adorační den a den modliteb za bohoslovce
 • 24.5.  Olešná: farní a ekonomická rada
 • 26.5.  slavnost Nanebevstoupení Páně
  Nové Město na Moravě: kněžská rekolekce
 • 27.5.  Radešínská Svratka: farní a ekonomická rada
 • 28.5.  Olešná: zpověď dětí před I. sv. přijímáním
 • 29.5.  Radešínská Svratka + Olešná: I. sv. přijímání
 • 30.5.  Radešínská Svratka: předání památek na I. sv. přijímání
 • 31.5.  Olešná: předání památek na I. sv. přijímání
červen
 • 3.6.  I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
  Radešínská Svratka: Nikodémova noc
 • 4.6.  I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
  Radešínská Svratka: pouť ke Královně apoštolů na faře v kapli
 • 5.6.  slavnost Seslání Ducha svatého
 • 10.6.  10.–12. 6. 2022 Slavkovice: IV. kongres o Božím milosrdenství
 • 12.6.  slavnost Nejsvětější Trojice
 • 16.6.  Radešínská Svratka: slavnost Těla a Krve Páně – průvod obcí
 • 17.6.  Olešná: mše sv. pro děti a společné setkání
 • 19.6.  Olešná: slavnost Těla a Krve Páně – průvod obcí
 • 24.6.  slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • 26.6.  Zubří: pouť ke sv. apoštolům Petru a Pavlu
 • 29.6.  slavnost sv. Petra a Pavla
 • 30.6.  Nové Město na Moravě: kněžská rekolekce
červenec
 • 1.7.  I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
  Radešínská Svratka: Nikodémova noc
 • 1.7.  XXIII. farní tábor – Březina
 • 2.7.  I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
 • 5.7.  slavnost sv. Cyrila a Metoděje
 • 17.7.  Řečice: pouť k Panně Marii Karmelské
  Olešná: pouť k sv. Máří Magdaléně
 • 23.7.  23.–30. 7. 2022  Slavkovice: Pěší pouť do Slavkovic
 • 24.7.  Nová Ves: pouť ke sv. Anně
srpen
 • 1.8.  TYNAF – týden na faře v Radešínské Svratce
 • 3.8.  Radešínská Svratka: výročí posvěcení kostela
 • 5.8.  I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
  Radešínská Svratka: Nikodémova noc
 • 6.8.  I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
 • 9.8.  9.–14. 8. 2022  Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové
 • 15.8.  slavnost Nanebevzetí Panny Marie
 • 21.8.  Velehrad: Radešínská Svratka – Vítochov, předetapa XXII. pěší pouti
 • 22.8.  22.–27. 8. 2022  Vítochov: XXII. pěší pouť na Velehrad
 • 27.8.  Žďár n. Sázavou: XVIII. diecézní pouť rodin
 • 28.8.  Řečice: XVI. pouť na řečickou Kalvárii
září
 • 2.9.  I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
  Radešínská Svratka: Nikodémova noc, noční adorace Nejsvětější svátosti
 • 3.9.  I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
 • 4.9.  Radešínská Svratka a Olešná: žehnání školákům do nového školního roku
 • 11.9.  Křídla: pouť ke svátku Povýšení sv. Kříže
 • 16.9.  Olešná: mše sv. pro děti a společné setkání
  Radešínská Svratka: začátek novény k sv. Václavovi
 • 18.9.  Radešínská Svratka + Olešná: poděkování za úrodu
 • 19.9.  Olešná: adorační den a den modliteb za bohoslovce
  Radešínská Svratka a Olešná: začátek výuky náboženství
 • 25.9.  Radešínská Svratka: pouť ke sv. Václavu
 • 28.9.  slavnost sv. Václava
 • 29.9.  Nové Město na Moravě: kněžská rekolekce
říjen
 • 1.10.  I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
 • 7.10.  I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
  Radešínská Svratka: Nikodémova noc
 • 9.10.  Slavkovice: podzimní pouť ke sv. Faustyně
 • 10.10.  Radešínská Svratka a Olešná: pouť starších
 • 18.10.  Olešná: farní a ekonomická rada
 • 21.10.  Radešínská Svratka: farní a ekonomická rada
  Olešná: mše sv. pro děti a společné setkání
 • 27.10.  Nové Město na Moravě: kněžská rekolekce
 • 30.10.  Olešná: výročí posvěcení kostela
listopad
 • 1.11.  slavnost Všech svatých
 • 2.11.  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
 • 4.11.  I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
  Radešínská Svratka: Nikodémova noc
 • 5.11.  I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
 • 13.11.  Olešná: mše sv. s promluvou pro dětí
 • 20.11.  slavnost Ježíše Krista Krále, patronační svátek pallotinů
 • 24.11.  Nové Město na Moravě: kněžská rekolekce
 • 27.11.  I. neděle adventní
prosinec
 • 2.12.  I. pátek v měsíci: úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
  Radešínská Svratka: Nikodémova noc
 • 3.12.  I. sobota v měsíci: úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
 • 8.12.  slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
 • 11.12.  Olešná: mše sv. s promluvou pro děti
 • 11.12.  11.–13. 12. 2022  farní exercicie
 • 11.12.  Radešínská Svratka: adventní jarmark
 • 24.12.  Štědrý den
 • 25.12.  slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční
 • 26.12.  svátek sv. Štěpána
 • 27.12.  svátek sv. Jana, žehnání vína
 • 30.12.  svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
 • 31.12.  zakončení občanského roku